AI in het Rijkswaterstaat Incident Management proces: slimme inzet weginspecteurs

thema sessie: Digital transformation & innovation & future of work

Locatie: T-, B- en X-theaters
Datum & tijd:  Donderdag 4 november 2021, 10:00 – 10:45 uur
Sprekers: Bastiaan Kocken, business projectleider Rijkswaterstaat (Projectleider uitrol Slimme Inzet Weginspecteurs). John Steenbruggen, clustermanager (thema digitalisering) Corporate Innovatieprogramma Rijkswaterstaat (Mede initiator Slimme Inzet Weginspecteurs)

RWS handelt samen met haar partners 230.000 incidenten per jaar af op en rond het hoofdwegennet. 24/7 verdelen weginspecteurs zich zo over het wegennet, dat aanrijtijden en daarmee de afhandeltijden van incidenten zo kort mogelijk zijn en de doorstroming en veiligheid geoptimaliseerd worden.

Sinds maart 2020 loopt in Midden-Nederland een test, waarbij weginspecteurs via een app op het dashboard geadviseerd worden over optimale real time posities. Ook wordt de intensieve communicatie van ruim een miljoen telefooncontacten per jaar gedigitaliseerd. De optimale posities komen voort uit een verdeelalgoritme, dat gecombineerd wordt met AI-voorspellingen van incidentkansen.

Begin 2021 is Rijkswaterstaat begonnen met het landelijk uitrollen van de test, om te kijken of ook op landelijke schaal de positieve resultaten van 20% kortere aanrijtijden kunnen worden behaald.

Bastiaan Kocken, business projectleider uitrol, vertelt hoe 200 wegverkeersleiders in de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat en 300 weginspecteurs ervaren dat AI en digitalisering niet alleen hun werk veranderen, maar ook de wetmatigheden doorbreken. John Steenbruggen, mede initiator van dit project, vertelt hoe het Corporate Innovatieprogramma helpt om ideeën zoals Slimme Inzet Weginspecteurs gerealiseerd te krijgen.

Direct aanmelden voor de sessie