Eerlijke en inclusieve algoritmen

Locatie: Future Lab
Datum & tijd: Donderdag 4 november sessie: Algorythms: 11:30 – 13:00 uur, 12:30 – 12:45 uur: Sennay Ghebreab
Spreker: Sennay Ghebreab, Universiteit van Amsterdam, oprichter en wetenschappelijk directeur Civic AI Lab.

Overal om ons heen wordt data verzameld, geanalyseerd met slimme technologieën en gebruikt om allerlei beslissingen en voorspellingen te doen voor en over ons. Achter deze technologieën zitten vaak algoritmen die voorspel- en beslisregels leren op basis van grote hoeveelheden voorbeelddata. Vaak wordt gedacht dat, in tegenstelling tot mensen, lerende algoritmes neutraal zijn. Dus onbevooroordeeld. Maar dat is niet zo. Algoritmen weerspiegelingen allerlei sociale, politieke en economische normen, vooroordelen, ongelijkheden en machtsstructuren. In deze powersessie vertelt Sennay Ghebreab hoe algoritmes onze vooroordelen overnemen en hoe we ze kunnen inzetten om onze samenleving eerlijker en inclusiever te maken.

Over Sennay

Sennay Ghebreab is universitair hoofddocent Sociaal-Intelligente AI aan de Universiteit van Amsterdam, programmadirecteur Master Information Studies, en wetenschappelijk directeur van Civic AI Lab. Sennay behaalde zijn MSc in Technische Informatiesystemen in 1996 en PhD in computer vision and medical Imaging in 2001, beide aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn promotie is hij zich gaan interesseren voor mechanismen van informatieverwerking in neurale, sociale en computationele systemen. Momenteel leidt Sennay Ghebreab het Civic AI Lab, waar AI-technologie wordt ontwikkeld om gelijke kansen te vergroten op het gebied van onderwijs, welzijn, milieu, mobiliteit en gezondheid.

Direct inschrijven