Artikel 6 juli 2021

Zelfscan beveiliging procesautomatisering ziet licht

De Security Check Procesautomatisering helpt bedrijven op weg hun industriële controlesystemen (ICS-Scada) veiliger te maken. Deze interactieve zelfscan die is bedoeld als een eerste stap, werd gisteren in Den Haag gelanceerd. Het is een praktisch hulpmiddel om de cyberweerbaarheid te vergroten .

Eerste doel van deze Security Check Procesautomatisering is de bewustwording te vergroten. Daarnaast biedt de scan concreet toepasbare oplossingen waarmee industriële controlesystemen veiliger zijn te maken. De tool kan ook zonder it-kennis gebruikt worden en is te vinden op de website van het Digital Trust Center.

De Cybersecurity Alliantie, belangenbehartiger van cyberveiligheid in operationele techniek, heeft een belangrijke rol gehad in de ontwikkeling van deze security check. De tool is het resultaat van publiek-private samenwerking. Ook een techbedrijf als ASML heeft er aan meegewerkt. Maar ook partijen als het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Deloitte, VNG-IBD, Novel-T, NCSC, Siemens en Accenture. 

De cyberveiligheid van industriële procesautomatisering is heel specifiek omdat het vaak een aparte digitale omgeving is. De beveiliging van de controlesystemen (ICS) vraagt om een andere aanpak dan bij kantoorautomatisering. Om de juiste maatregelen te kunnen treffen, is extra aandacht nodig op strategisch, tactisch en operationeel niveau in organisaties. In de Security Check Procesautomatisering komen onderwerpen aan bod als toegangscontrole, incident respons en wijzigingsbeheer. Bestaande raamwerken, leidraden en normenkaders (bewezen methodieken en instrumenten) zijn hierin meegenomen.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant