Artikel 3 december 2021

Quantum computing wint aan bekendheid

Trend 10 in IT Trendsonderzoek 2021 van Supply Value

Quantum computing wordt iets bekender bij het grote publiek. Waar de afgelopen jaren vier op vijf respondenten van het IT Trendsonderzoek van Supply Value weinig tot geen kennis over deze trend hadden, geeft inmiddels een derde van de respondenten aan er redelijk tot zeer bekend mee te zijn. In het onderzoek is quantum computing daarmee de nummer 10-trend voor het komende jaar.

Quantumcomputers dragen de belofte van een revolutie. Met hun rekenkracht zullen ze veel veranderen, waarbij ze calculaties uitvoeren in nanosecondes over alle beschikbare data. Dit maakt het mogelijk de wereld eerlijker te maken via financiële regulering en inkomstenverdeling. Hoewel de vooruitzichten veelbelovend zijn, is quantum computing voor organisaties nog geen dagelijkse kost. Uit het IT Trendsonderzoek blijkt dat bijna 88 procent van de respondenten niet veel prioriteit geeft aan deze trend.

Data in de digitale vorm bestaan uit bits die een waarde ‘0’ of ‘1’ hebben. Een traditionele computer slaat data op door lange combinaties te maken van deze twee waardes, wat een groot beslag op de opslagruimte van de computer legt, zeker wanneer het om grote hoeveelheden data gaat. De combinatie van een grote hoeveelheid data met frequente berekeningen resulteert dan ook in een (relatief) trage verwerking op traditionele computers. Quantumcomputers ruilen de bits in voor qubits, die een ‘0’, een ‘1’ of elk deel van ‘0’ en ‘1’ tegelijkertijd kunnen vertegenwoordigen. Hierdoor kan een quantumcomputer berekeningen parallel aan elkaar uitvoeren.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant