Artikel 14 september 2021

Ontwerpfouten verlammen Digitaal Stelsel Omgevingswet

Zoveelste automatiseringsdrama dreigt

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), waarmee gemeenten, provincies en waterschappen aan het oefenen zijn, vertoont haperingen. Het laatste restje vertrouwen dat leveranciers, opdrachtgevers en andere direct betrokken partijen nog in het systeem hadden, ebt weg.

Fouten in de standaard voor de publicatie van omgevingsdocumenten leiden voortdurend tot storingen. De problemen zijn zo groot dat Lieuwe Koopmans, adviseur Omgevingswet bij leverancier Tercera, aan de bel trekt.

Koopmans: ‘Kern van alle problemen is dat de Standaard Officiële Publicaties (Stop) en het Informatiemodel Omgevingswet (Imow) te theoretisch zijn. De informatie-architecten hebben verzuimd naar de dagelijkse werkelijkheid te kijken. De uitgangspunten zijn destijds niet aan de praktijk getoetst. Van de oude standaard (Imro) die goed werkte, is zelfs helemaal geen gebruik gemaakt.’

Koopmans vreest dat als deze fundamentele ontwerpfouten niet worden gecorrigeerd, de Omgevingswet tot in de lengte der dagen onwerkbaar blijft. Gewoon doorgaan leidt volgens hem onvermijdelijk tot chaos. Ook reparatie biedt weinig soelaas omdat een slecht ontwerp moeilijk te repareren is. Bij nieuwe releases werken bepaalde data namelijk niet meer. Probleem is dat de nieuwe versies van de standaard steeds ‘niet backwards compatible’ zijn, hoewel de organisatie achter het DSO eerder had toegezegd daar wel voor te zullen zorgen.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant