Artikel 13 augustus 2021

It-auditverklaring mogelijk eis bij krediet

Norea, de beroepsorganisatie van it-auditors, ziet heil in een it-auditverklaring. Met een dergelijk document kunnen organisaties aanvullende zekerheid krijgen over de weerbaarheid van hun it. Dit kan een rol gaan spelen bij de financiering van bedrijven en zelfs een voorwaarde voor kredietverstrekking.

Een werkgroep binnen Norea (Nederlandse Orde van Register Electronic Data Processing Auditors) is bezig met de vormgeving van het it-verslag en de bijbehorende verklaring. Gewerkt wordt aan een standaard voor de ‘it-check’ die tevens de basis moet vormen voor de audit. De beroepsorganisatie start nu ook een enquête onder toekomstige gebruikers van een it-verslag en -verklaring. Doel is de inhoud te laten aansluiten op de behoefte.

Volgens de Norea is de scope van de jaarrekeningcontrole in zijn huidige vorm te beperkt. Zo valt moeilijk een oordeel te vellen over de inrichting van de it-beheerorganisatie en de beheersing van it. Laat staan dat er ruimte is om te bepalen of een organisatie voldoende weerbaar is tegen cyberaanvallen. De it-auditverklaring vult deze lacune op.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant