Artikel 6 juli 2021

Datacenters maken zelf wel uit of ze vitaal zijn

Weinig behoefte aan overheidsbemoeienis

Veel aanbieders van datacenters zitten niet te wachten op overheidsbeleid voor vitaal-bepaling van datacenters. Ook hun afnemers zijn allerminst overtuigd van het nut en de noodzaak van overheidsbemoeienis. Zelfs experts betwijfelen of dit wel zin heeft.

Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Datacenters vitaal?’ dat Stratix aan het Agentschap Telecom heeft uitgebracht. Een aantal betrokkenen denkt hun eigen boontjes te kunnen doppen. Ze zien de meerwaarde van vitaal verklaren niet in. Conclusie is dat het draagvlak gering is.

Michiel Steltman, directeur van de Stichting DINL (Digitale Infrastructuur Nederland), vindt dat het ministerie zich beter op andere problemen kan richten. Het al dan niet vitaal verklaren van datacenters voegt niets toe. ‘Daarmee is het probleem van de veiligheid niet opgelost. Het knelpunt zit bij de processen die er draaien, niet bij de datacenters. Die blijken hun veiligheid goed te hebben geregeld,’ aldus Steltman. ‘Prima dat de risico’s in kaart zijn gebracht. Daar waren veel misverstanden over.’

Aanleiding tot de studie is de veronderstelling dat het uitvallen van één of meer datacenters maatschappelijke ontwrichting tot gevolg kan hebben. Centraal in het onderzoek staat de vraag in hoeverre datacenters moeten worden beschouwd als vitale infrastructuur. 

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant