Artikel 24 augustus 2021

‘Bouw mega-datacenter moet uitgesteld worden’

Milieu-rapporteurs vinden het nog te vroeg om een bouwvergunning te verstrekken voor een mega-datacenter bij Zeewolde. Ze roepen de gemeente en de provincie Flevoland op om te wachten tot de gevolgen van het bouwverkeer voor de omliggende beschermde natuur duidelijk zijn. Dat staat in een recent advies.

Het gaat om een advies over de bouw van een hyperscaler-datacenter op bedrijventerrein Trekkersveld IV in de gemeente Zeewolde. Daarin geven de betrokken partijen een aanvulling op een eerder milieu-effectenrapport.

Er is na een verzoek van de rapporteurs meer informatie verstrekt over duurzame energie-opwekking en de gevolgen voor de omgeving. Die informatie is volgens de rapporteurs nog steeds onvoldoende om te beoordelen wat de gevolgen van het bouwverkeer zijn. Daarom wordt verzocht om te wachten met een vergunning.

‘De commissie adviseert om de gevolgen van extra vervoersbewegingen op het Natura 2000-gebied Veluwe te onderzoeken. Zij acht deze informatie essentieel voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming over de komst van het datacenter.’

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant